Gemini AI là gì? Khám phá tiềm năng Chatbot mới của Google

Gemini AI

Giới thiệu

Gemini AI là một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đang được phát triển bởi Google DeepMind. Nó vẫn đang được phát triển, nhưng đã được cho là mạnh hơn ChatGPT, LLM tiên tiến nhất hiện tại. Gemini AI được xây dựng dựa trên công nghệ và kỹ thuật được sử dụng trong AlphaGo, một hệ thống AI ban đầu được DeepMind phát triển vào năm 2016. Điều này có nghĩa là Gemini AI được cho là có khả năng mạnh mẽ trong việc lập kế hoạch và giải quyết vấn đề.

Gemini AI

Gemini AI là một công cụ mạnh mẽ có tiềm năng được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Một số ứng dụng tiềm năng của Gemini AI bao gồm:

 • Chatbot: Gemini AI có thể được sử dụng để tạo ra các chatbot thực tế và hấp dẫn hơn.
 • Trợ lý ảo: Gemini AI có thể được sử dụng để tạo ra các trợ lý ảo có thể giúp người dùng thực hiện các tác vụ như lên lịch hẹn, đặt phòng và tìm kiếm thông tin.
 • Tạo nội dung: Gemini AI có thể được sử dụng để tạo nội dung sáng tạo như bài báo, bài đăng blog và kịch bản.
 • Phân tích dữ liệu: Gemini AI có thể được sử dụng để phân tích các tập dữ liệu lớn và xác định các mẫu và xu hướng.
 • Chẩn đoán y tế: Gemini AI có thể được sử dụng để hỗ trợ bác sĩ trong việc chẩn đoán bệnh.
 • Giao dịch tài chính: Gemini AI có thể được sử dụng để thực hiện các quyết định giao dịch.

Cách thức hoạt động của Gemini AI

Gemini AI là một mạng nơ-ron đã được đào tạo trên một bộ dữ liệu văn bản và mã khổng lồ. Bộ dữ liệu này bao gồm sách, bài báo, kho lưu trữ mã và các dạng văn bản khác. Mạng nơ-ron có thể học các mẫu và mối quan hệ giữa các từ và cụm từ trong bộ dữ liệu này. Điều này cho phép Gemini AI tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau và trả lời câu hỏi của bạn một cách thông tin.

Cách sử dụng Gemini AI

Gemini AI hiện chưa có sẵn cho công chúng, nhưng nó dự kiến sẽ được phát hành trong tương lai. Khi được phát hành, nó có thể sẽ truy cập qua API của google cloud. Các nhà phát triển sẽ có thể sử dụng Gemini AI trong các ứng dụng của riêng họ.

Để sử dụng Gemini AI, các nhà phát triển sẽ cần tạo tài khoản và lấy khóa API. Khi có khóa API, họ có thể sử dụng nó để gọi API Gemini AI. API sẽ cho phép họ tương tác với Gemini AI và sử dụng các tính năng của nó.

Dưới đây là một số bước để cài đặt hoặc bắt đầu sử dụng Gemini AI:

 1. Truy cập trang web API của Gemini AI tại googe cloud và tạo tài khoản: https://cloud.google.com/ai/apis
 2. Sau khi tạo tài khoản, bạn sẽ được cấp khóa API.
 3. Cài đặt thư viện khách hàng Gemini AI cho ngôn ngữ lập trình của bạn.
 4. Trong mã của bạn, nhập thư viện khách hàng Gemini AI và khởi tạo nó bằng khóa API của bạn.
 5. Gọi API Gemini AI để tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau hoặc trả lời câu hỏi của bạn một cách thông tin.

Để biết hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt và sử dụng Gemini AI, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn của Gemini AI

Nhà phát triển truy cập miễn phí thông qua Google AI Studio

Gemini Pro hiện được cung cấp miễn phí thông qua Google AI Studio. Hạn mức miễn phí cho phép 60 yêu cầu mỗi phút, gấp 20 lần so với các dịch vụ miễn phí khác. Google sẽ sử dụng đầu vào/đầu ra miễn phí đó để giúp cải thiện mô hình, với dữ liệu được loại bỏ danh tính khỏi Tài khoản Google và khóa API của bạn.

Gemini AI
Nhà phát triển truy cập miễn phí thông qua Google AI Studio

Vertex AI của Google Cloud được coi là sản phẩm nâng cấp có nhiều quyền kiểm soát và tích hợp hơn. Là một “nền tảng AI được quản lý hoàn toàn”, bạn có thể sử dụng dữ liệu của riêng mình và xây dựng các tính năng đàm thoại/tìm kiếm do Gemini cung cấp. Google sẽ không sử dụng dữ liệu từ khách hàng là các nhà phát triển

Quyền truy cập của Gemini vào Vertex AI sẽ miễn phí cho đến đầu năm sau trước khi được cung cấp rộng rãi. Vào thời điểm đó, giá cho Google AI Studio và Vertex AI sẽ là 0,00025 USD cho mỗi 1K ký tự hoặc 0,0025 USD cho mỗi hình ảnh đầu vào, trong khi giá đầu ra là 0,0005 USD cho mỗi 1K ký tự. Google cho rằng TPU hiệu quả của mình đã giúp tạo ra những mức giá đó.

Tương lai của Gemini AI

Gemini AI vẫn đang được phát triển, nhưng nó có tiềm năng cách mạng hóa cách chúng ta tương tác với máy tính. Trong tương lai, Gemini AI có thể được sử dụng để tạo ra các chatbot thực tế và hấp dẫn hơn, trợ lý ảo và các hình thức phần mềm AI khác. Gemini AI cũng có thể được sử dụng để cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về thế giới xung quanh chúng ta bằng cách phân tích các tập dữ liệu lớn và xác định các mẫu và xu hướng.

Kết luận

Gemini AI là một công cụ mạnh mẽ có tiềm năng được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Nó vẫn đang được phát triển, nhưng nó có tiềm năng cách mạng hóa cách chúng ta tương tác với máy tính. Trong tương lai, Gemini AI có thể được sử dụng để tạo ra các chatbot thực tế và hấp dẫn hơn, trợ lý ảo và các hình thức phần mềm AI khác. Trong thời gian tới Pinata Farm cũng tích Gemini AI trong việc sáng tạo các mẫu pinata mới và hỗ trợ chăm sóc khách hàng tự động.

>