Tag Archives: pinatas

Sản xuất pinata là nghề thu nhập chính tại San Juan de la Puerta

Gợi ý các trò chơi trong tiệc sinh nhật cho mọi lứa tuổi

Ngày nay, piñatas của thị trấn San Juan de la Puerta được bán ở nhiều nơi trên khắp đất nước và cả ở nước ngoài. Nghề truyền thống sản xuất pinata này đem lại thu nhập không nhỏ cho khoảng một nửa dân số trong thị trấn Từ những ngày lễ trọng đại như Giáng […]

Add Fun and Festivity to Your Christmas Celebration with Pinatas

le hoi pinata giang sinh

Introduction Christmas is a time of joy, laughter, and celebration. And what better way to add a touch of excitement and surprise to your festivities than with a traditional Mexican party game – the Pinata! Originating from Mexico, Pinatas have become a popular addition to Christmas parties around the world. In this article, we will […]

10 Candy Alternatives in Pinatas That Delight Children

10 đồ vật thay thế kẹo

Forget traditional candies! In this article, Pinata Farm will suggest 10 candy alternatives to fill piñatas for children that will still make them scream with delight. From birthday parties to festive occasions, these candy alternatives in piñatas are sure to make your celebrations even more special! From budget-friendly, eco-friendly options to those suitable for children’s […]