Tag Archives: gemini ai

Cách làm chủ Gemini AI: từng bước cài đặt chi tiết

Gemini AI cho Google Workspace và Cloud

Với khả năng ngôn ngữ và khả năng tích hợp sâu trên các dịch vụ của Google, Gemini AI đóng vai trò là người bạn đồng hành hữu ích trong công việc và cuộc sống. Với sự trợ giúp của Gemini, bạn có thể nhanh chóng soạn thảo email, tạo bản tóm tắt tài liệu và […]

Cách sử dụng Gemini AI của google tại Việt Nam

Gemini Bard Business

Google đã phát hành một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới gọi là Gemini (Google Gemini AI), được cho là tốt hơn các mô hình AI khác về khả năng hiểu, tóm tắt, suy luận, lập trình và lập kế hoạch. Gemini có ba phiên bản: Pro, Ultra và Nano. Phiên bản Pro […]

>