Hướng dẫn cách gia hạn đăng kiểm ô tô gia đình

gia hạn đăng kiểm

Để tránh tình trạng quá tải đăng kiểm tại các trung tâm, Cục đăng kiểm Việt Nam cho phép các phương tiện ô tô gia đình có thể gia hạn đăng kiểm tự động online ngay tại nhà mà không cần ra trung tâm đăng kiểm.

Ô tô như nào được phép gia hạn đăng kiểm online?

Theo Thông tư 08/2023/TT-BGTVT, có hiệu lực từ ngày 3/6/2023, chu kỳ đăng kiểm của ô tô dưới 9 chỗ không kinh doanh tại Việt Nam đã được kéo dài.

Cụ thể, những ô tô dưới 9 chỗ không kinh doanh được sản xuất đến 7 năm sẽ có chu kỳ đăng kiểm định kỳ 24 tháng, xe sản xuất từ 7 đến 20 năm sẽ đăng kiểm định kỳ mỗi 12 tháng và xe sản xuất từ 20 năm trở lên sẽ có chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 6 tháng.

Do vậy, với những ô tô dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải có thời gian sản xuất dưới 7 năm hoặc thời gian sản xuất từ 13 đến 20 năm, đồng thời giấy chứng nhận đăng kiểm, tem kiểm định của ô tô được cấp trước ngày 22/3/2023 và hết hạn trước ngày 1/7/2024 sẽ thuộc diện được gia hạn đăng kiểm.

Nếu phương tiện đáp ứng các yêu cầu kể trên, bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây để tự động gia hạn đăng kiểm cho ô tô của mình ngay tại nhà mà không cần phải đến trung tâm đăng kiểm.

Các bước thực hiện để gia hạn đăng kiểm ô tô trực tuyến

Để tiến hành gia hạn thời gian đăng kiểm cho xe ô tô của mình ngay tại nhà, bạn có thể truy cập vào trang web tra cứu gia hạn đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại đây.

gia hạn đăng kiểm
Gia hạn đăng kiểm online cho xe dưới 9 chỗ không kinh doanh

Bạn nhập các thông tin liên quan đến xe vào khung tương ứng, bao gồm biển kiểm soát, số Seri GCN (là dãy số seri được in trên giấy và tem đăng kiểm cũ), điền mã xác nhận, sau đó nhấn nút “Tra cứu.

gia hạn đăng kiểm
Dãy số seri được in trên giấy hoặc tem đăng kiểm

Trong trường hợp phương tiện của bạn được phép gia hạn, trang web sẽ hiển thị thông báo “Phương tiện được gia hạn kiểm định đến hết ngày xx/xx/xxxx”. Tiếp theo, bạn nhấn vào đường link “Bản xác nhận thông tin kiểm định” để tải văn bản về máy tính, sau đó in bản xác nhận này để sử dụng khi tham gia giao thông.

gia hạn đăng kiểm
Người dùng có thể tải “Bản xác nhận thông tin kiểm định” về máy tính và in ra để sử dụng khi tham gia giao thông

Ngược lại, nếu nhận được thông báo “Biển đăng ký [xxx-xxxxx] không có trong danh sách được gia hạn đăng kiểm”, nghĩa là phương tiện của bạn chưa đến hạn đăng kiểm hoặc chưa được gia hạn đăng kiểm.

Lưu ý sử dụng giấy gia hạn đăng kiểm

Chủ phương tiện không cần phải đến trực tiếp trung tâm đăng kiểm để lấy giấy xác nhận, chỉ cần tải và in bản xác nhận thông tin kiểm định ở trên để mang theo xe khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, chủ phương tiện chỉ được phép gia hạn đăng kiểm trực tuyến trong vòng 30 ngày trước khi hết hạn đăng kiểm. Ví dụ, xe có thời hạn đăng kiểm cũ đến ngày 30/3/2024 thì chỉ được khởi tạo và in giấy xác nhận gia hạn sau ngày 30/6/2024.