Bài văn khấn ngày rằm 15 âm hàng tháng

văn khấn ngày rằm

Đọc Văn khấn ngày rằm là một nghi thức thờ cúng truyền thống của người Việt Nam. Theo quan niệm dân gian, ngày rằm là ngày trăng tròn, là ngày hội của các vị thần linh, tổ tiên. Vì vậy, việc cúng rằm là để cầu mong cho một tháng bình an, may mắn, thuận lợi.

Văn khấn ngày rằm thường được đọc trước bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ thần linh. Nội dung của văn khấn thường thể hiện lòng thành kính của gia chủ đối với các vị thần linh, tổ tiên, cầu mong họ phù hộ cho gia đình được bình an, khỏe mạnh, làm ăn phát đạt.

Lễ cúng ngày rằm có thể được thực hiện vào ngày 15 âm lịch. Tuy nhiên, nếu gia đình có công việc bận thì có thể thực hiện lễ cúng vào chiều ngày 14 âm lịch.

Lễ vật thường là lễ chay gồm có: Hoa tươi, hương, cau, trầu, trà, nước, bánh kẹo… Ngoài ra, các gia đình cũng có thể chuẩn bị mâm lễ cúng mặn gồm có: thịt lợn, thịt gà, rượu, hương, hoa và một vài món mặn khác… Tùy vào mỗi gia đình mà có thể chuẩn bị mâm lễ vật ngày rằm khác nhau nhưng quan trọng nhất là tấm lòng thành.

văn khấn ngày rằm

Văn khấn ngày rằm Thổ Công và Thần Linh.

Nam mô A Di Đà Phật (đọc 3 lần sau đó kèm 3 lạy)

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật và chư Phật mười phương. Con xin kính lạy các ngài Hoàng thiên, Hậu Thổ và chư vị Tôn thần. Con xin cúi lạy ngài Đông Thần Quân. Con xin cúi lạy ngài Bản gia thổ địa Long mạch. Con xin kính lạy các vị Phúc đức Tôn thần, Ngũ phương, Ngũ thổ. Con xin kính lạy các ngài Địa chủ, Tài thần, Tiền hậu. Con xin kính lạy các vị tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Gia chủ (chúng) con tên là…… đang trú ngụ tại: ………

Hôm nay là ngày … tháng … năm … gia chủ (chúng) con thành tâm sửa biện hương hoa, trà, quả, kim ngân, thắp nén nhang thơm dâng lên trước án. Gia chủ con xin thành tâm kính mời các ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, Bản gia Thổ địa, Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương, Long mạch Tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, ​Đông trù Tư mệnh, Táo phủ Thần quân, Phúc đức chính thần, các ngài Tôn thần đang cai quản trong khu vực này. 

Con cúi xin các vị nghe thấu lời mời thương xót, thương gia chủ con giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật và phù độ hộ trì gia chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, sở nguyện tòng tâm, sở cầu tất ứng, tài lộc tăng tiến, ​tâm đạo mở mang,

Chúng con chuẩn bị lễ bạc thành tâm, dâng lên trước án, cúi xin các ngài phù hộ độ trì. 

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần sau đó kèm 3 lạy).

văn khấn ngày rằm

Văn khấn cúng gia tiên ngày rằm hàng tháng

Nam mô A Di Đà Phật!  (đọc 3 lần kèm 3 lạy)

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật và chư Phật mười phương. Con xin kính lạy các ngài Hoàng thiên, Hậu Thổ và chư vị Tôn thần. Con xin kính lạy các ngài bản xứ Thổ địa, ngài Bản cảnh thành hoàng, Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần. Con xin cúi lạy Tổ tiên, Hiển Tỷ, Hiển khảo chư vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Tỷ, Tổ Khảo)

Gia chủ (chúng) con tên là:…… đang trú ngụ tại:……

Hôm nay là ngày rằm tháng… năm… Gia chủ chúng con nhờ ơn đức Trời Đất, chư vị Tôn thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, hoa trà, hương, quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con xin kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản gia Táo quân, ngài Bản xứ Thần linh, Thổ địa, Tài thần, Ngũ phương, Long mạch. Cúi xin các vị giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành của chúng con, thụ hưởng lễ vật. Gia chủ con kính mời các cụ Tổ tỷ, Tổ khảo và chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Gia chủ con xin kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ đang ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, xin phù hộ cho gia chủ chúng con luôn luôn được mạnh khỏe, mọi sự bình an, làm ăn phát tài, vạn sự tốt lành, gia đình hòa thuận. Chúng con lễ bạc tâm thành, dâng lên trước án kính lễ, cúi xin các vị phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà phật! (đọc 3 lần kèm 3 lạy).