Tag Archives: người sinh tháng 1

Tổng quan về người sinh tháng 1

tháng cung hoàng đạo gì

Người sinh tháng 1 thuộc cung Ma Kết hoặc Bảo Bình. Ma Kết là cung hoàng đạo đầu tiên trong vòng tròn hoàng đạo, đại diện cho sự kiên định, bền bỉ và quyết tâm. Bảo Bình là cung hoàng đạo thứ mười một, đại diện cho sự sáng tạo, độc lập và tự do. […]

>